piątek, 5 kwietnia 2019

Jaspisik...









                                                                          *   *   *

                                cyt." Błogosławieni ci,którzy nie mając nic do powiedzenia
                                        nie oblekają tego faktu w słowa......"
                                                                                                   Julian Tuwim

                                                                          *   *   *


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz